Regulamin

Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Plateria.pl jest Wioletta Grabska Plateria, ul. Tulipanów 17, 43-340 Kozy (“Plateria”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Wioletta Grabska Plateria z siedzibą w Kozach przy ulicy Tulipanów 17, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Bielsku-Białej o numerze NIP 5471878704 oraz REGON 240754888. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.
 3. Informacje o towarach w sklepie internetowym tj. opisy, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Właściciel sklepu Plateria zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.
 5. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.); i akceptuje jego postanowienia.
 6. Klient oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych w ramach zamieszczanych przez siebie opinii o produktach Plateria np. zdjęć oraz tekstów. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie takich materiałów przez Plateria, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 7. Biuro obsługi klienta dostępne jest pod adresem biuro@plateria.pl.

Zasady dokonywania zakupów

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem składającym zamówienie, a Plateria.
 2. Sprzedaż w ramach Plateria odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 3. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Ceny prezentowane w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Dokonując wyboru produktu Klient może wskazać dogodną dla niego formę płatności – przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem przelewy24.
 5. Zamówienia w sklepie internetowym Plateria można całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem okresów związanych z przerwami technicznymi i konserwacyjnymi.
 6. Klient może złożyć zamówienie i dokonać zakupu bez konieczności rejestracji lub utworzyć konto. 
 7. Wszelkie promocje (w tym kody rabatowe) w sklepie Plateria nie łączą się z żadnymi innymi promocjami. 
 8. W przypadku kodów rabatowych jedna osoba może skorzystać z otrzymanego kodu rabatowego tylko jeden raz, chyba, że możliwość wielokrotnego skorzystania z promocji została wyraźnie zaznaczona.
 9. Kwota dostępna dla Klienta w ramach bonu zakupowego powinna być wykorzystana w ramach jednego Zamówienia (licząc także koszty wysyłki, chyba że warunki Bonu zakupowego stanowią inaczej). W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty w ramach jednego Zamówienia, reszta pozostawionej na bonie kwoty przepada i nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 10. Jeśli wartość danego Zamówienia jest wyższa niż kwota dostępna w ramach Bonu zakupowego, Klient może dopłacić różnicę za pomocą dostępnych w sklepie Plateria metod płatności.
 11. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i wygenerowania dokumentu sprzedażowego (paragonu lub faktury VAT). Plateria nie odpowiada za podanie niepoprawnych danych, które uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie produktu do klienta. 
 12. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma drogą e-mailową informacje podsumowujące zakup. Plateria zastrzega sobie odrzucenie zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji.
 13. Plateria zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane osobowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie (14 dni roboczych).
  W tym przypadku zamówienie zostanie anulowane.

Płatność i dostawa

 1. Zapłata za zamówiony Towar może zostać dokonana:
  a) przelewem (przedpłata na konto bankowe)
  b) za pomocą płatności online (przelewy24) 
 2. Zamówienie złożone w dniu robocze, będą realizowane do 48h roboczych, po dniu, w którym sklep Plateria odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób zapłaty. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym sklep Plateria odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób za pobraniem. 
 3. Klient podczas finalizacji zamówienia może wybrać jedną z dostępnych możliwości wysyłki Towaru:
  a) Poczta Polska
  b) Paczkomaty
  c) kurier DPD
 4. Koszt wysyłki oraz przewidywany czas transportu został szczegółowo określony w tabeli.
 5. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

Odstąpienie od umowy, zwroty, reklamacje

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni (słownie: czternaście), liczonym od dnia otrzymania zamówionego towaru, bez podania przyczyny. W tym przypadku Klient ponosi wszelkie koszty odesłania towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany Towar powinien być nieużywany, czysty.
 4. Preferowaną formą zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy jest wysłanie pisemnej chęci odstąpienia od umowy na adres: biuro@plateria.pl.
 5. Zwrot powinien być wysłany na adres:
  Plateria Wioletta Grabska, „ZWROT”
  Tulipanów 17,
  43-340 Kozy
  tel. 888 988 282.
 6. Plateria dokona zwrotu płatności dopiero po otrzymaniu zwrotu Towaru. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 7. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny.
 8. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem Plateria ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.
 9. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą e-mailową: biuro@plateria.pl. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.
 10. Plateria rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 9 regulaminu. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna Plateria skontaktuje się z Klientem drogą mailową (na adres, na który został dokonany zakup) i wezwie go do uzupełnienia reklamacji. Termin 14 dni będzie wtedy liczony od dnia uzupełnienia reklamacji.
 11. Plateria w ramach przyjętej reklamacji może:
  a) zwrócić pieniądze – kwota, którą Klient zapłacił Towar zostaje mu zwrócona na konto bankowe (nie dotyczy zakupów za pomocą bonów zakupowych).
  b) wymienić Towar na taki sam (jeśli jest dostępny),
  c) wymienić Towar na inny (jeśli Towar jest w innej cenie może dopłacić różnicę).
 12. Zdjęcia i prezentacje produktów mają charakter przykładowy, a odstępstwo od ich wyglądu nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. 

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 roku i obowiązuje dla zamówień zawartych po tej dacie.