Polityka prywatności

Polityka prywatności, polityka plików cookies

Niniejsza polityka prywatności  oraz polityka plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://plateria.pl. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administratorem strony jest Wioletta Grabska Plateria z siedzibą w Kozach przy ulicy Tulipanów 17, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Bielsku-Białej o numerze NIP 5471878704 oraz REGON 240754888. Kontakt: biuro@plateria.pl.

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące definicje:

 1. AdministratorWioletta Grabska Plateria z siedzibą w Kozach przy ulicy Tulipanów 17, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Bielsku-Białej o numerze NIP 5471878704 oraz REGON 240754888
 2. Plateria – sklep internetowy dostępny pod adresem https://plateria.pl.
 3. Użytkownik – każdy osoba, która korzysta ze strony.

Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie dane przekazane w sklepie Plateria służą wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być utrudnione lub niemożliwe.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej szczegółowo w regulaminie (dostępny tutaj).
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu do newslettera przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi treści marketingowych i informacyjnych.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów dostępnym w sklepie Plateria konieczne jest podanie danych: nazwisko i imię, adres do wysyłki, adres e-mail; numer telefonu kontaktowego oraz w przypadku firmy i chęci otrzymania faktury dodatkowo NIP.
 7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy, po tym okresie dane są usuwane.
 • dokumenty sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości,
 • dane adresowe – do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji – zależnie od tego, który jest dłuższy;
 • adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania newslettera – do momentu cofnięcia zgody, która może zostać dokonana w każdej chwili.
 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

W tym celu można skontaktować się z Plateria pod adresem biuro@plateroa.pl żądaniem wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • H88 S.A, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, REGON 364261632, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera.
 • Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa, REGON: 140220084, NIP: 1132567365 – w celu korzystania z usług przesyłek kurierskich.

3. Pliki cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Plateria.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Plateria przez Użytkownika może być utrudnione lub niemożliwe.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony Plateria oraz zbierające pliki cookies:
 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Plateria; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie strony Plateria udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • kod HotJar – służący do nagrywania sesji użytkownika w celach analitycznych.
 • kod Facebook.com – w celu popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com oraz instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 • kod OneSignal, 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054 – w celu wysyłania powiadomień “push” do przeglądarek, urządzeń mobilnych i innych urządzeń końcowych z których korzysta Użytkownik. W tym przypadku dane osobowe zostają przekazane poza Unią Europejską –  do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery firmy. Dostawca systemu OneSignal dostosował swoje usługi i serwery, aby były zgodne z wymogami RODO.

4. Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony Plateria wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony Plateria i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną Plateria, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.