Dotacje UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Otwarcie działalności gospodarczej w zakresie specjalistycznego projektowania i sprzedaży ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych” realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Cel zadania: Rozwój przedsiębiorczości lokalnej poprzez podjęcie działalności gospodarczej w zakresie specjalistycznego projektowania i sprzedaży ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych, wykorzystując zdobienia tradycyjnych wzorów, inspirowanych sztuką ludową i historią regionu. Przewidywane wyniki: Otwarcie działalności gospodarczej w zakresie specjalistycznego projektowania i sprzedaży ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych.